Förväntningarna kring sex motsvarar inte alltid verkligheten. I fantasin börjar sex ofta spontant och följer ett visst mönster tills man tillsammans når orgasmen, njutningens höjdpunkt. I verkligheten vet man sällan innan man börjar hur situationen utvecklar sig.

Målet med sex behöver inte vara en orgasm, inte heller behöver det vara fråga om samlag. Om ett sätt att ha sex inte känns bra, kan man hitta något annat sätt att vara tillsammans på.

Man kan njuta av sin partners närhet och kropp på många olika sätt, till exempel genom att beröra, smaka och se på den andra. Under sexet kan man också berätta om sina egna önskemål: mer av det här, lite mindre av det där, lite försiktigare.

03-aside-lupa-leikkia

Vid sex har man lov att prova, misslyckas och söka egna gränser.

Man kan avbryta sexet om det känns fel eller illa. Ibland finns ingen kondom till hands, man blir kissnödig, ställningen känns inte bra eller så börjar man börjar skratta. Överraskande situationer och tabbar hör till sex precis som avslappnad samvaro och njutning. Lekfullhet och humor kan hjälpa till att komma över situationer som annars kunde vara pinsamma.

Skam och rädsla för att misslyckas kan hindra en från att berätta för partnern om ens egna preferenser. Ibland kanske man är osäker på vad man vill eller önskar och då kan det vara svårt att kommunicera med sin partner. Med ökad erfarenhet klarnar de egna preferenserna och önskemålen och det blir lättare att prata om dem.

  • Hur kan jag säga att jag vill avbryta sexet eller ta en paus?
  • Hur reagerar jag om min partner för lustiga ljud? Hur önskar jag att min partner reagerar i motsvarande situationer?
  • Hur kan jag ta svåra situationer till tals med min partner?

 

Att diskutera preventivmedel

Att diskutera preventivmedel är att söka sina egna och sin partners gränser. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp. Ibland är ens partner inte lika noga gällande preventivmedel som man själv är. Oberoende av kön har alla rätt att skydda sig mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Innan man börjar med sex är det bra att tillsammans reflektera över hurdana risker man är färdig att ta och hurdana situationer man vill undvika. Sedan kan man tillsammans fatta ett beslut gällande preventivmedel.

  • Vem ansvarar för användning av preventivmedel?
  • Förebygger man graviditet eller skyddar man sig mot könssjukdomar eller både och?
  • Vad kan jag göra i en situation där sexet redan börjat men preventivmedel inte diskuterats?