Tillsammans serierna behandlar sex och relationer i olika former och utan omsvep både i bilder och text. Serierna och webbsidorna lyfter fram teman som sexualitet, kön och relationer. De ämnen som behandlas är utvalda för att underlätta och stöda sexualundervisningen. Dessutom lyfter serierna fram teman som lätt blir obehandlade i hemmet och skolan. Materialet strävar till att beakta variation och mångfald. I serierna ses sexualitet, könsidentitet samt olika sorters relationer ses som en positiv livskraft och rikedom.

Frågor att behandla:

Hurudana personer finns i serierna?
Vad händer i serierna?
Vad kan har lett till att situationen i serien uppkommit?
Hur kan situationen utvecklas?
Hur kunde man lösa situationen på ett annat sätt?
Hur tycker du att personerna i serien agerar?

De sexuella rättigheterna kan också användas som grund för diskussion:

Uppnås de sexualla rättigheterna i serierna?
Hurudana sexuella rättigheter har personerna i serierna?
Hur kunde man förbättra situationen i serierna utgående från de sexualle rättigheterna?

Tilläggsinformation

Bildjuschkin, Katriina: Seksuaalikasvatuksen tueksi (2015)
THL:s omfattande material om sexualfostran

Sexpo.fi: Anaaliseksi.
En längre artikel om analsex, utarbetad på basen av nätrådgivningens frågor.

Transtukipiste:
Information om könsidentitet. Ett omfattande material utarbetat av transstödcentralen

Listan uppdateras