I  ungdomen utforskar vi och söker vår egen identitet. Vuxna antas ha en stabil och oföränderlig sexuell läggning och könsidentitet. Sexuell läggning och könsidentitet är inte konstanta utan kan variera under livets gång.

I Finland definieras alla människor vid födseln som flickor eller pojkar. Trots detta har alla sin egen unika uppfattning om sitt eget kön. Ofta motsvarar människans kön det som definierats vid födseln, men det är inte alltid så.

Könsidentiteten kan förändras under livets gång. För en del är det viktigt att kunna förhålla sig flexibelt till sin könsidentitet, för andra är könet inte överhuvudtaget en faktor som definierar jaget.

I vår kultur pratar man ofta bara om män och kvinnor även om det också finns andra sätt att definiera sig. Vissa väljer att inte definiera sig alls. Någon kan till exempel definiera sig som androgyn eller genderqueer.

Varje persons uppfattning om sin egen könsidentitet bör respekteras. Var och en har rätt att välja hur hen vill bli tilltalad och definierad av andra.

Behov av att kategorisera?

Människor gör ofta antaganden om varandra baserat på det yttre, klädseln eller rösten. Könet kan dock inte alltid fastställas på basen av det yttre.

Om man är osäker gällande en persons  könsidentitet, men man har ett behov av att kategorisera, kan man fråga hur hen vill bli tilltalad. Alla har dock rätt att låta bli att definiera sig själv eller att diskutera sin könsidentitet.

  • Hur vet jag av vilket kön en person är?
  • Hur reagerar jag på en person, vars kön jag inte är säker på? Är det viktigt att kunna kategorisera personer enligt kön?
  • När och hur kan man fråga vilka ord någon annan vill att man använder om hen?

 

Begrepp kring könsidentitet

Cispersoner är av det  kön som de vid födseln definierats som. Det vill säga en man som vid födseln definierats som man eller en kvinna som vid födseln definierats som kvinna.

Interkönade människor har vid födseln atypiska könsorgan. I Finland definieras barnets kön på basen av könsorganen eller kromosomuppsättningen. Hos interkönade barn är en entydig definition inte nödvändigtvis möjlig. En interkönad person kan oberoende av det vid födseln definierade könet tillhöra ett annat kön och kan ha vilken sexuell läggning som helst.

Nongender och genderqueer är exempel på ord som används då människor inte vill definiera sitt kön som man eller kvinna.

Transkönad är en person som inte identifierar sig med sitt biologiska kön. En transkönad person kan under sitt liv till exempel byta namn eller genomgå en könskorrigerings process.

Transvestiter är personer som känner ett behov att gå in i det motsatta könets roll. Det kan  vara frågan om en man som klär sig och uppträder som en stereotyp kvinna. Transvestism kan vara ett tillfälligt rollspel eller en del av en persons könsidentitet.

En mer täckande ordlista finns på Transtukipistes sidor (på finska) och på Regnbågsankans sidor (på svenska).