Tala om för din partner vad du önskar.

Många människor njuter av sex med olika intryck och roller. Exempel på detta är smärta, att dominera eller underkasta sig. Sex som innehåller dessa element kallas sadomasochism. (förkortas SM, S&M eller S/M). Ibland används också den engelska förkortningen BDSM.

Endel njuter av en dominant roll under akten medan andra gillar att vara underkastad sin partners vilja. Dylika rollspel kan innehålla smärta, bondage, luggande, eller att ge eller lyda order.

 

Smärta kan vara en källa till njutning. Endel gillar att själv känna smärta och andra njuter av att orsaka smärta. I SM sex är det vanligt att knipa, bita, daska eller piska sin partner. Detta betyder inte att personer som gillar SM-sex skulle vara våldsamma eller njuta av att stöta sig i vardagen

SM-sex baserar sig alltid på ömsesidiga överenskommelser. Att dominera och vara underkastad är roller, som förverkligas i samförstånd. Ingen skall tvingas ha sådan sex som känns motbjudande eller illa.

05-naama-kivusta-nautintoon

Det lönar sig att använda sin fantasi när man har sex

Diskussion och experimenterande

För att SM-sex ska vara tillfredsställande för alla parter, är det viktigt att man kan prata öppet om det. Innan man sätter igång är det viktigt att tillsammans diskutera sina önskemål och gränser.

Lyssna alltid på din egen kropp. Ifall smärtan blir för hård, situationen känns otrevlig eller otrygg finns alltid möjligheten att ta en paus eller att sluta. Att i förväg komma överens om ett ord eller ett tecken som signalerar hur det känns är väldigt viktigt.  Ofta använder man till exempel färgerna grön, gul och röd. Den dominerande parten bör med jämna mellanrum fråga om allt är ok och hen kan också avbryta situationen om det inte längre känns bra.

Efteråt är det viktigt att prata om hur det kändes. Vad kändes bra? Var det något som gjorde dig fundersam? Ibland blir man medveten om sina gränser endast genom att prova.

  • Har du fantasier med SM-inslag?
  • Fundera själv och tillsammans med din partner hurdana förnimmelser du njuter av under sex. Finns det något du skulle vilja prova? Vad intresserar eller fascinerar? Vad skulle du inte vilja testa?

Tryggt sex

Innan man börjar med SM-sex kommer man tillsammans överens om ett ord eller tecken som avbryter situatinen ifall det inte känns bra. Ordet eller tecknet bör klart avvika från det språk och sådan handling som hör till akten.
Trafikljusens färger används ofta som kodord.  Genom att ange färg är det lätt att signalera vad du önskar.

  • Grön: kör på bara, mer av detta!
  • Gul: sakta ner lite, inte så hårt
  • Röd: vi måste sluta eller hålla paus

Öva att använda signalerna i förväg så det inte känns konstigt att använda dem i en verklig situation. Du kan till exempel fråga “Vilken färg?” och agera på basen av svaret. Kodtecknet kan vara att man till exempel sätter upp två fingrar eller klappar lätt.

Om man i sexlekarna använder redskap som rep eller bojor för att binda, är det viktigt att se till att man vid behov hastigt kan få upp dem. Det är bra att ha en sax nära till hands.