Människan drömmer ofta om ”den rätta”, en person som man kan tillbringa resten av sitt liv med. Detta tankesätt beaktar dock inte det mångfald av relationer som vi människor i verkligheten lever i.

Samhället och omgivningen skapar förväntningar på hurdan idealpartnern ska vara. Ibland kan föräldrarnas eller kompisarnas syn påverka de val man gör. Ser partnern tillräckligt bra ut? Känner hen rätt människor eller är hen intresserad av rätt saker?

Om alla i förhållandet mår bra och är nöjda finns det ingen orsak att låta sig påverkas av omgivningens tankar, känslor eller åsikter. Detta förutsatt att man inte kränker andras sexuella rättigheter. De sexuella rättigheterna finns bland annat till för att trygga möjligheten att välja hurdana människorelationer man vill leva i.

Var och en bestämmer själv i hurdana relationer man vill leva.

Tanken på att jag inte duger som jag är och rädslan för att aldrig finna lyckan är bekant för de flesta. En del människor lever sina liv ensamma av fri vilja eller för att de aldrig funnit en lämplig partner. De allra flesta skapar under sitt liv någon form av människorelationer.

  • Kan man ha ett parförhållande utan sex?
  • Om man i ett förhållande har sex, är det alltid ett parförhållande?
  • Då du går på gatan, funderar du någon gång över hurdana relationer de du möter lever i?
  • Fundera över hurdana förhållanden det finns i din omgivning. Hurdana människor har hittat varandra? Varför har de valt varandra?
  • Fundera över dina egna attityder. Hur förhåller du dig exempelvis till personer med en utvecklingsstörning och deras parförhållanden? Hur förhåller du dig till förhållanden där fler än två parter ingår?

 

Vad är sexigt?

Skönhetsidealen inverkar på vad som anses vara sexigt. Ofta blir man förtjust på basen av utseende, men för att tända den sexuella lusten behövs inte ett speciellt utseende. Alla sinnen samt situationen inverkar på ifall ett sexuellt intresse väcks. Oberoende av hur en människa ser ut kan hen vara sexig och attraktiv.

  • Vad är sexigt? Hur ser en attraktiv människa ut?
  • Hurdana drag väcker ditt intresse?
  • Vad tänder du på hos andra? Vad säger det om dig och din sexualitet?