De flesta av oss känner ångest ibland

Till sex hör flera olika sorters känslor och sinnesstämningar: glädje, spänning, förväntan, förvåning, förvirring och ibland också rädsla, oro eller ångest. Ångesten kan bero på bland annat spänning, prestationsångest eller oro för vad sexpartnern tycker och tänker. 

Det är vanligt att känna olika känslor under sex och vissa av dem kan vara krångliga. I stunden kan det kännas som om de är oöverkomliga eller att de förstör allt. Känslor kan  ändå ofta gå över ganska snabbt. För att sinnesstämningen ska gå över kan det räcka att ta en stund för att lugna ner sig och slappna av. 

En bra sexpartner är förstående för olika sorters känslor och pressar inte andra att prestera eller bära ansvar för situationen ensam. Det är lättare att behandla och befria sig från krångliga känslor om man kan diskutera dem öppet tillsammans och fundera på vad som kan göras åt saken. Ibland kan man fortsätta efter att man lugnat sig, ibland kan det vara bättre att göra något annat och kanske återkomma till sexet lite senare.

 

Om artisten

Nadia Nova är en finsk artist som tecknar och skapar spel och berättelser på sin fritid. Hennes konst speglar hennes egna erfarenheter av sex, att vara lesbisk och av att leva med mentalvårdsproblem ur ett transfeminint perspektiv. Hennes verk hittas på adressen nadianova.itch.io och hennes twitter är @littanana.