Nuoruuden ajatellaan usein olevan etsimisen ja kokeilemisen aikaa ja aikuisen tulisi jo tietää, kuka on. Seksuaalinen ja sukupuolinen identiteetti kehittyvät kuitenkin läpi elämän.

Ihmiset määritellään syntymän yhteydessä tytöiksi tai pojiksi. Jokaisella on kuitenkin sukupuolesta oma, ainutlaatuinen kokemuksensa. Usein ihmisen sukupuoli vastaa syntymässä määritettyä sukupuolta, mutta aina näin ei ole.

Kokemus sukupuolesta voi muuttua elämän aikana. Joillekin sen joustavuus ja muuttuvuus on tärkeää ‒ toisille sukupuoli ylipäätään ei ole tärkeä itseä määrittävä tekijä.

Vaikka kulttuurissamme usein puhutaan vain miehistä ja naisista, sukupuolia ja sanoituksia niille on muitakin ja jotkut eivät määrittele sukupuoltaan ollenkaan. Joku voi määritellä itsensä esimerkiksi sukupuolettomaksi tai muunsukupuoliseksi.

Jokaisen oma kokemus sukupuolestaan on oikea ja kaikkia ihmisiä tulisi puhutella sellaisilla sukupuolta kuvaavilla sanoilla ja nimillä, jotka he ovat itse valinneet ja kokevat omikseen.

Sukupuolen kohtaaminen

Ihmiset tekevät toisistaan oletuksia esimerkiksi ulkomuodon, pukeutumisen tai äänen perusteella. Sukupuoli ei kuitenkaan ole asia, jonka voisi ulkopuolelta aina päätellä.

Jos toinen ei ota sukupuoltaan itse puheeksi, ainoa tapa saada siitä varmuus on kysyä. Jokaisella on kuitenkin oikeus myös olla määrittelemättä itseään tai pitää sukupuolensa omana tietonaan.

  • Mistä tiedän mitä sukupuolta muut ovat?
  • Miten reagoin ihmiseen, jonka sukupuolesta en ole varma? Tarvitseeko muiden sukupuolesta olla varma?
  • Milloin ja miten kysyä mitä sanoja toinen haluaa itsestään käytettävän?

Sanoja sukupuolesta puhumiseen

Cissukupuolinen ihminen on samaa sukupuolta kuin mihin hänet on syntymässä määritetty. Eli mies, joka on syntymässä määritetty mieheksi tai nainen, joka on syntymässä määritetty naiseksi.

Intersukupuolisella ihmisellä on syntyessään epätyypilliset sukupuolielimet. Suomessa lapsen sukupuoli määritetään sukupuolielinten perusteella, mutta intersukupuolisten lasten kohdalla yksiselitteinen määrittäminen ei ole välttämättä mahdollista. Intersukupuolinen henkilö voi olla syntymässä määritetystä sukupuolesta ja anatomiastaan riippumatta mitä sukupuolta tahansa.

Muunsukupuolinen ja genderqueer ovat esimerkkejä sanoista, joita käytetään silloin kun ihmiset eivät halua määritellä sukupuoltaan mieheksi tai naiseksi.

Transsukupuolinen ihminen on eri sukupuolta kuin mihin hänet on syntymässä määritetty. Esimerkiksi nainen, joka on syntymässä määritetty mieheksi tai muunsukupuolinen, joka on syntymässä määritetty naiseksi. Transsukupuolinen henkilö saattaa elämänsä aikana esimerkiksi muuttaa nimensä tai ryhtyä sukupuolenkorjausprosessiin.

Transvestiitti on henkilö, joka ottaa jonkin hänen arjen sukupuoli-ilmaisustaan eroavan sukupuoliroolin, esimerkiksi mies, joka pukeutuu ja esiintyy stereotyyppisenä naisena. Transvestisuus voi olla satunnainen roolileikki tai osa henkilön sukupuoli-identiteettiä.

Kattavampi sanasto löytyy Setan sivuilta.

Sivua on muokattu 13.6.2016 palautteen perusteella.