Yhdessä-sarjakuvissa seksin ja ihmissuhteiden eri muodoista puhutaan suoraan ja kiertelemättä sekä kuvan että sanan keinoin. Sarjakuvat ja sivuston materiaali nostavat esille sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä teemoja.

Sarjakuvien aiheet on valittu sillä perusteella, että ne tukisivat seksuaaliopetusta ja -kasvatusta, mutta käsittelisivät myös sellaisia aiheita, jotka jäävät esimerkiksi koulujen seksuaalikasvatuksen ulkopuolella.

Sarjakuvat ja niihin liittyvät materiaalit pyrkivät ottamaan huomioon erilaiset seksuaaliset ja sukupuoliset identiteetit. Yhdessä-projektissa erilaisuus ja ihmissuhteiden kirjo näyttäytyvät rikkautena ja seksuaalisuus myönteisenä voimavarana.

Kysymyksiä sarjakuvien käsittelyyn

Keitä sarjakuvassa olevat henkilöt ovat?
Mitä sarjakuvassa tapahtuu?
Mikä on johtanut sarjakuvan tilanteeseen?
Mitä sarjakuvan tilanteen jälkeen voisi tapahtua?
Miten tilanne olisi voinut ratketa eri tavalla?
Miten sarjakuvassa olevat henkilöt toimivat mielestäsi tilanteessa?

Sarjakuvien tarinoita voi pohtia myös seksuaalioikeuksien näkökulmasta:

Miten seksuaalioikeudet toteutuvat sarjakuvassa?
Millaisia seksuaalisuuteen liittyviä oikeuksia sarjakuvan hahmoilla on?
Miten seksuaalioikeuksien toteutumista voisi edistää sarjakuvan tilanteessa?

Lisätietoa sarjakuvien aiheista ja seksuaalikasvatuksesta

Bildjuschkin, Katriina: Seksuaalikasvatuksen tueksi (2015)
THL:n kattava opas seksuaalikasvatuksen tueksi

Sexpo.fi: Anaaliseksi
Sexpon nettineuvonnan kysymysten pohjalta koottu pidempi johdatus anaaliseksiin.

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus: Tietoa sukupuolesta
Transtukipisteen kattava tietopaketti sukupuolesta

Listaa päivitetään.